kom

luister

praat

leer

ontmoet

Welkom op de site van Vorming & Toerusting

Op deze site vindt U informatie over het programma dat de Commissie Vorming en Toerusting tezamen met de werkgroep Leerhuis Ermelo heeft samengesteld. Politieke, literaire, theologische, historische, ethische, liturgische thema`s, er komt van alles aan de orde. En over al die onderwerpen kunt u in gesprek komen, ook met mensen uit andere kerken en wijken dan de uwe. Dat gesprek is eigenlijk altijd verhelderend en verrijkend. We hopen weer velen van u te ontmoeten en te spreken!